Oksefjøs for Roger Andersen (2014)

Dette var et fantastisk og spennende samarbeid. Roger Andersen hadde en visjon om å bygge et selvventilerende og effektivt fjøs for sine … planlagte okser. Sammen ved god dialog utarbeidet vi en løsning der konstruksjon av stål og vegger av tre fra Roger sin eget eiendom ble til en estetisk pen og i tillegg en veldig praktisk løsning. Planleggingsprosessen tok tid, men resultatet av dette pilotprosjektet ble en stor suksess. Våre montører satt opp stålkonstruksjonen på betongmur og senere satt Roger sine arbeidere opp treveggene, tretakstolene og taket som senere ble kledd med torv for å stå i stil med Roger og familiens gårdsbygninger. For at dyrene skal få mest mulig naturlig lys og fersk luft ble takløsning med luftespalte festet på takstolene på mønet utarbeidet. Takstolene ble produsert hos oss på verksted.