Tilleggs bygg til verksted for FerroZink (2014)

FerroZink på Heimdal hadde behov for å bygge et mindre tilbygg ved siden av eksisterende verkstedhall slik at det kunne brukes til reparasjonsarbeider. Her måtte man tenke praktisk, bruke eksisterende grunnlag (murvegg, husvegg) og utnytte plassen best mulig. Det var litt krevende å få alt til å stemme, men FerroZink fikk en løsning som de så for seg.