MIDT-NORSK STÅLPRODUSENT
I den nye stålfabrikken på Orkanger produserer  vi det meste av stål, men hovedsakelig bærende konstruksjoner til bygg . Konstruksjonene blir modellert i 3D av våre konstruktører, før CNC-styrte maskiner bearbeider stålet som til slutt blir sammensatt og ferdigstilt av flinke produksjonsmedarbeidere.

 

Vi har som mål å være en effektiv samarbeidsparter som tilbyr lokalproduserte konstruksjoner. Dette gir større fleksibilitet, mindre miljømessig fotavtrykk og økt verdiskapning i Midt-Norge.

KJERNEN

Kundefokus – vi er opptatt av du som kunde sitter igjen med en god opplevelse både når det gjelder resultat og prosess.
Kvalitet – vi er sertifisert iht. EN 1090-1 og EN 3834-2 og kan produsere CE-merket konstruksjonsstål opp til og med utførelsesklasse 3 (EXC3). Vi har kontinuerlig fokus på forbedring og utvikling.
Medarbeidere – vi sørger for at våre spesialister har mulighet til å ta nye steg og at alle trives på jobb.
Lokalsamfunn – vi tilbyr praksis- og lærlingeplass til elever, skaper arbeidsplasser og bidrar til økonomisk vekst. Vi ønsker å handle mest mulig lokalt.
OM OSS

Hiltula AS er en mangfoldig og tilpasningsdyktig familiebedrift. I mai 2018 flyttet vi inn i ny fabrikk på ca. 4.400 m2 for bearbeiding av stål på Orkanger.

 

Vårt hovedfokus er å bli en foretrukket leverandør av stålkonstruksjoner til markedet i Midt-Norge. Vi tilbyr skreddersydde løsninger basert på kundenes ønsker med modellering i 3D.