MIDT-NORSK STÅLPRODUSENT
Hiltula sitt hovedfokus er produksjon av stålkonstruksjoner  i vår nye stålfabrikk på Orkanger. Konstruksjonene blir modellert i 3D og det lages grunnlag for produksjon av egne konstruktører. CNC-styrte maskiner utfører en stor del av bearbeidingen av stålet, før våre flinke produksjonsmedarbeidere ferdigstiller konstruksjonene.

 

Vi har som mål å være en effektiv samarbeidsparter som tilbyr lokalproduserte konstruksjoner. Dette gir større fleksibilitet, mindre miljømessig fotavtrykk og økt verdiskapning i Midt-Norge.

KJERNEN

Kundefokus – vi er opptatt av du som kunde sitter igjen med en god følelse (opplevelse) både når det gjelder resultat og prosess.
Kvalitet – vi er sertifisert iht. EN 1090-1 og EN 3834-3 og kan produsere CE-merket konstruksjonsstål. Vår fokus er på utbedring og utvikling både når det gjelder fag og lederskap.
Medarbeidere – vi sørger for at våre spesialister har mulighet til kontinuerlig utvikling, føler seg trygg og trives på jobb.
Lokalsamfunn – vi tilbyr praksis- og lærlingeplass til elever, skaper arbeidsplasser og bidrar til økonomisk vekst.
OM OSS

Hiltula AS er en mangfoldig og tilpasningsdyktig familiebedrift med solid historie og klar visjon. I mai 2018 flyttet vi inn i nye lokaler, en fabrikk på ca. 4.400 m2 for bearbeiding av stål på Orkanger.

 

Vårt hovedfokus er å bli en foretrukken leverandør av stålkonstruksjoner til markedet i Midt-Norge. Vi tilbyr skreddersydde løsninger basert på kundenes ønsker, med modellering i 3D.

SERTIFIKATER