LOKAL STÅLPRODUSENT

STÅLKONSTRUKSJONER
Vi produserer alt av stål –

Konstruksjoner for store bygg, innstøpningsgods, små og store detaljer til maskiner og anlegg osv. Modelleringen skjer i Tekla der våre konstruktører lager grunnlag for produksjon. Våre CNC styrte maskiner utfører mye av bearbeidingen og gir en effektiv produksjon av alle slags konstruksjoner.

MONTERING
Vi setter opp stålkonstruksjoner, monterer sandwich vegger, TRP tak

MODELLERING
Vi har to erfarne konstruktører som kan bistå med modellering og uttegning. Vi benytter i hovedsak Tekla, men har også erfaring med andre programmer.