Modellering

Campus Steinkjer, bredformatVi modellererTilbygg Falksenteret
Våre konstruktører utfører modellering av stålkonstruksjoner i 3D med alle detaljer i Tekla Structures. Vi har stort fokus på å utforme smarte knutepunkter som er tilpasset våre maskiner og gir effektiv produksjon og montasje.   Ut fra 3D-modellen genereres NC filer som styrer bearbeidingen i produksjon, med saging, hulltaking og merking. Våre flinke konstruktører har lang erfaring og vet hvilken informasjon som er nødvendig for at sammenstillingen av konstruksjonen skal gå så raskt som mulig, med minst mulig risiko for feil. Det vil si at kun nødvendig informasjon er medtatt for å unngå unødvendig tidsbruk og forvirring.   Fra Tekla får man også tatt ut lister som gir gode grunnlag for administreringen av prosjektene.Ved at vi har konstruktører i samme hus som produksjonen er det kort vei å gå om det er noen spørsmål eller uklarheter. Dette gir et godt samspill som gjør at vi kontinuerlig kan forbedre oss.